Prąd dla firm – Taryfa C11, C12 czy C22?

Wybór odpowiedniej taryfy ma ogromne znaczenie dla firmowego budżetu. Jeśli zostanie ona dobrana do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa, to można liczyć na zmniejszenie rachunków za prąd. Uzyskane oszczędności mogą być mniejsze lub większe, ale w skali roku korzyści odnotowują zarówno małe i średnie firmy, jak również duże korporacje. Na jaką taryfę powinien zatem paść wybór?

Prąd dla firm – Taryfa C11, C12 czy C22?

W przypadku prądu dla firm przyłączonych do sieci niskiego napicia o mocy umownej poniżej 40 kW można zdecydować się na taryfę całodobową C11 lub dwustrefową C12a/C12b. Jeśli chodzi o taryfę jednostrefową, to w ciągu całej doby obowiązuje stała stawka cenowa za kilowatogodzinę. Zarówno taryfa C12a, jak i taryfa C12b są dwustrefowe, jednakże w przypadku tej pierwszej doba podzielona jest na godziny szczytowe i pozaszczytowe, a w taryfie C12b występuje podział na dzień i noc.

Firmy przyłączone do sieci niskiego napięcia o mocy umownej przekraczającej 40 kW mogą skorzystać z taryfy całodobowej C21. Inną opcją jest taryfa dwustrefowa z podziałem na szczyty i poza szczytem C22a lub taryfa dwustrefowa C22b z podziałem na dzień i noc. Jeszcze innym rozwiązaniem jest taryfa trójstrefowa z podziałem na szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy i pozostałe godziny doby.

A może taryfa B?

Jeśli firma przyłączona jest do sieci średniego napięcia o mocy umownej przekraczającej 40 kW, to godna polecenia okazuje się być taryfa jednostrefowa B21 lub dwustrefowa B22 z podziałem na godziny szczytowe z wyższą stawką cenową za kilowatogodzinę i tańsze godziny pozaszczytowe. Dla przedsiębiorstwa przyłączonego do sieci średniego napięcia o mocy umownej przekraczającej 40 kW skierowana jest taryfa trójstrefowa B23. Można także zdecydować się na taryfę czterostrefową B24 z podziałem na szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny i godziny doliny obciążenia. Dokładne godziny, w których obowiązują wyżej wymienione strefy, mogą się różnić w zależności od wybranego dostawcy prądu. Należy zatem to każdorazowo sprawdzić, aby możliwe było optymalne zaplanowanie działalności firmy.

Kiedy dwustrefowa taryfa C12a będzie opłacalna?

Przedsiębiorcy bardzo dobrze wiedzą, jak duży wpływ na firmowy budżet mają rachunki za prąd, dlatego też ciągle poszukują sposobów na obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej. Warto wiedzieć, że dzięki odpowiednio dobranej taryfie energii, czyli dostosowanej do indywidualnych potrzeb firmy, możliwe jest odnotowanie niemałych oszczędności w skali roku. Czasami jeszcze bardziej opłacalna okazuje się być zmiana dotychczasowego dostawcy prądu, co jest całkowicie bezpłatne. Chociaż wiele firm korzysta z jednostrefowej taryfy energii, to jednak czasami na większe korzyści można liczyć, decydując się na taryfę dwustrefową typu C12a.

Kiedy dwustrefowa taryfa C12a będzie opłacalna?

Najczęściej firmy korzystają z jednostrefowej taryfy energii, ale niekoniecznie jest to korzystną opcją dla każdego przedsiębiorstwa. Taryfa jednostrefowa typu C11 jest uniwersalnym rozwiązaniem, gdyż przez całą dobę obowiązuje stała stawka za kilowatogodzinę. Nie ma zatem podziału na strefy, a więc nie ma znaczenia to, na jakie godziny przypada największe zużycie energii elektrycznej. Taryfa jednostrefowa świetnie zatem sprawdza się w przypadku przedsiębiorstw działających głównie w godzinach szczytowych, a nie nocnych. Wówczas nie ma potrzeby dostosowywania tempa pracy czy ilości działań do konkretnych godzin. Zaletą takiego rozwiązania jest także to, że znacznie łatwiej jest przewidzieć koszty wykonywanych prac, czyli zarządzać firmowym budżetem. Obecnie jednak jest wiele firm działających całodobowo i wówczas znacznie korzystniejsza opcją okazuje się być taryfa dwustrefowa. Na największe oszczędności płynące z wyboru taryfy dwustrefowej mogą liczyć przedsiębiorstwa prężnie działające w godzinach nocnych. Wówczas obowiązuje niższa stawka cenowa za kilowatogodzinę, a więc za zużycie prądu firma płaci znacznie mniej, co będzie wyraźnie widoczne na fakturach.

Tańsza energia elektryczna dla firm

Na wybór taryfy dwustrefowej z całą pewnością powinny zdecydować się firmy, w przypadku których większość czynności wymagających energii elektrycznej przypada na godziny pozaszczytowe. Taryfa C12a to gwarancja niższej ceny za prąd w godzinach wczesnoporannych, późnowieczornych i nocnych. Zmiana taryfy jest nieodpłatna, dlatego też jak najbardziej warto dokładnie sprecyzować energetyczne potrzeby prowadzonej działalności i ją do nich dopasować. Na oszczędności z całą pewnością nie będzie trzeba długo czekać.

Kiedy konieczna będzie modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej?

Chociaż zmiana dostawcy prądu jest całkowicie bezpłatna i każdy przedsiębiorca może korzystać z usług dowolnie wybranego przez siebie sprzedawcy energii elektrycznej, to w niektórych przypadkach konieczne będzie poniesienie dodatkowych kosztów związanych z modernizacją układów pomiarowo-rozliczeniowych. Na czym zatem polega zmiana dostawcy prądu i kiedy za dostosowanie liczników trzeba zapłacić z własnej kieszeni?

Jak wygląda w praktyce zmiana dotychczasowego dostawcy prądu?

Na zmianę dostawcy prądu decyduje się coraz więcej przedsiębiorców, dzięki czemu mogą oni zmniejszyć rachunki związane ze zużyciem energii elektrycznej. Jest to całkowicie bezpłatne i zwykle bardzo proste, gdyż większość nowych sprzedawców prądu oferuje możliwość zajęcia się wszelkimi formalnościami w imieniu klienta. Po zawarciu umowy sprzedaży z nowym dostawcą energii, konieczne jest wypowiedzenie umowy sprzedaży ze swoim dotychczasowym dostawcą. Następnym krokiem jest zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Konieczne jest poinformowanie przedsiębiorstwa, z którym zawarło się umowę o przesył energii, o zawarciu nowej umowy sprzedaży energii, co najlepiej jest zrobić pisemnie. Potem następuje dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych, a na koniec odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym dostawcą prądu.

Kiedy konieczna będzie modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej?

Właściciele małych firm, którzy decydują się na zmianę swojego dotychczasowego dostawcy prądu, nie muszą przejmować się kosztami związanymi z modernizacją układów pomiarowych. Koszty związane z wymianą takiego układu ponosi dystrybutor prądu. Dotyczy to wszystkich odbiorców podłączonych do sieci niskiego napięcia i korzystających z taryfy C, niezależnie od tego czy jest to taryfa jednostrefowa czy też dwustrefowa. Niemałe wydatki będą musiały jednak ponieść duże firmy, gdyż ich właściciele będą musieli z własnej kieszeni zapłacić za instalację, dostosowanie i wymianę liczników pomiarowych. Niestety dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do wymagań TPA wiąże się kosztami liczonymi w tysiącach złotych. W niektórych przypadkach wydatki z tym związane sięgają do setek tysięcy złotych, co z pewnością odczuje firmowy budżet.

Jaka taryfa dla firmy – taryfa C12 czy C11?

Każdy przedsiębiorca staje przed wyborem nie tylko sprzedawcy energii, ale także taryfy prądu. Jest to wbrew pozorom bardzo istotna kwestia, gdyż rachunki za prąd pochłaniają znaczną część firmowego budżetu. Dzięki dobre dobranej taryfie, czyli dopasowanej do potrzeb danego przedsiębiorstwa, możliwe jest zredukowanie w mniejszym lub większym stopniu kosztów związanych ze zużyciem energii w firmie. Pojawia się wobec tego pytanie, która taryfa będzie lepsza – jednostrefowa czy też dwustrefowa?

Jak taryfa dla firmy – taryfa C12 czy C11?

Każdy przedsiębiorca staje przed dylematem wyboru właściwej taryfy- jednostrefowej lub dwustrefowej. Każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy, ale w celu wybrania tej najlepszej, konieczne jest określenie sposobu funkcjonowania swojej firmy. Taryfa jednostrefowa C11 jest najczęściej wybierana przez przedsiębiorców, a charakteryzuje się ona stałą stawkę za kilowatogodzinę przez całą dobę. Nie ma zatem żadnego znaczenia to, w jakich godzinach będzie miało miejsce największe zużycie energii. Taryfa C11 polecana jest małym firmom oraz posiadaczom jednoosobowej działalności gospodarczej.

Z kolei taryfa C12 jest taryfą dwustrefową, a więc doba podzielona jest na dwie strefy – tańszą i droższą. W godzinach szczytowych obowiązuje wyższa stawka za kilowatogodzinę, a w godzinach pozaszczytowych niższa. W przypadku taryfy C12 najczęściej niższe stawki za kWh obowiązują w godzinach od 22.00 do 6.00 oraz od 13.00 do 15.00. Na najniższą cenę za prąd można zatem liczyć w godzinach nocnych i wczesnopopołudniowych. Warto wiedzieć, że dostępne są jeszcze inne warianty taryfy C12 typu taryfa C12 b, C12 w czy też c12 r.

Jak wybrać właściwą taryfę?

Wybór taryfy na chybił trafił z całą pewnością nie jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli dla danego przedsiębiorcy liczy się możliwość zaoszczędzenia pieniędzy na energii eklektycznej. W przypadku firm generujących największe zużycie prądu w godzinach szczytowych zaleca się wybór oferty z taryfy jednostrefowej C11. To samo dotyczy przedsiębiorstw, w przypadku których niemożliwe jest określenie konkretnych godzin, a zużycie prądu poza szczytem jest mniejsze niż 40%. Na taryfę dwustrefową C12 warto zdecydować się w przypadku firmy działającej przez całą dobę oraz w przypadku możliwości ustalenia działania maszyn i urządzeń na godziny pozaszczytowe.

Fotowoltaika jako energia dla domu?

Wraz z postępem rozwiązań technologicznych, do głosu dochodzą coraz to nowsze pomysły na alternatywne źródła pozyskiwania energii elektrycznej. W ostatnich latach szybko rozwija się rynek odnawialnych źródeł energii, a przede wszystkim instalacji korzystających z ogniw fotowoltaicznych, które potrafią zamieniać promienie słoneczne na prąd dla domu.

Opłacalność inwestycji

Dynamiczny wzrost popularności i zainteresowania systemami fotowoltaicznymi zaowocował bardzo dużym obniżeniem kosztów montażu systemu, co znacznie wpłynęło na opłacalność inwestycji i przyspieszyło okres, po którym wydatki się zwracają. Od razu należy dodać, że wydatki związane z instalacją układu fotowoltaicznego są praktycznie jedynymi kosztami, jakie poniesiemy. Energia dla domu generowana bowiem przez ogniwa jest w pełni darmowa. Przekłada się to na uniezależnienie się od zakładu energetycznego. Dodatkowym atutem jest fakt, że można starać się o dotację na montaż systemu fotowoltaicznego.

Wydajność

Wydajność systemu fotowoltaicznego, który produkuje energię dla domu zależy przede wszystkim od stopnia intensywności występowania promieniowania słonecznego oraz ilości dni słonecznych. W związku z tym ważna jest także lokalizacja geograficzna domu, w którym mają być zamontowane ogniwa. Największa ilość rocznego promieniowania słonecznego obserwowana jest w centralnej, wschodniej i północno-wschodniej części Polski. Oznacza to, że w tych regionach ilość wyprodukowanego prądu powinna być najwyższa. Znaczenie ma oczywiście pora roku. Największą wydajność systemu zanotujemy na wiosnę i w lecie, kiedy występuje duża ilość słonecznych dni. Nie znaczy to jednak, że ogniwa nie będą pracowały podczas zachmurzenia. Prąd generowany jest także, kiedy nie występują słoneczne dni, jednak zdecydowanie zaobserwujemy niższe osiągi. W okresie zimowym mogą zdarzyć się dni, kiedy ilość wytworzonej energii może okazać się zbyt niska na zaspokojenie potrzeb gospodarstwa, należy wtedy posiłkować się prądem z elektrowni. Nadwyżki prądu, które wyprodukujemy w okresie słonecznym i sprzedamy do elektrowni, powinny pokryć koszty poniesione z posiłkowaniem się energią konwencjonalną podczas niektórych dni zimowych. Zdaniem specjalistów, żeby w pełni zaspokoić potrzeby energetyczne w gospodarstwie domowym przeciętnej rodziny, należy zastosować instalację o mocy szczytowej do 5 kWp. Żeby móc to osiągnąć, należy dysponować miejscem na panele o powierzchni 34 m2. Nie zawsze jest to możliwe, jednak zadowalającą sprawność fotowoltaiki zanotujemy już przy mocy między 1 a 3 kW, zatem nie musimy dysponować aż tak wielkim systemem.

Problemy ze zmianą dostawcy prądu

Kolektory słoneczne to coraz częstszy widok na dachach polskich domów. Nie bez przyczyny energię elektryczną pochodzącą z paneli fotowoltaicznych nazywa się „zieloną energią”. Do jej produkcji bowiem wykorzystywana jest energia słoneczna – darmowa, ogólnodostępna i nie emitująca zanieczyszczeń. Co zrobić w przypadku nadwyżki lub niedostatku prądu? Jak zmienić dostawcę prądu? Zapraszamy do lektury artykułu odpowiadającego na te i inne pytania.

Net-metering

Produkcja energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych uzależniona jest od panujących aktualnie warunków pogodowych oraz pory dnia. Z tego powodu zachodzi konieczność podłączenia gospodarstwa domowego do tradycyjnej sieci energetycznej, która przyjmie nadwyżkę prądu oraz dostarczy energię w sytuacji jej zbyt niskiej produkcji przez panele. Każde gospodarstwo domowe obsługiwane jest przez „sprzedawcę zobowiązanego”, który magazynuje niezużytą przez nas energię i oddaje ją w sytuacji zapotrzebowania. Sprzedawca dostarcza również energię swojej produkcji, gdy zużycie prądu w domu będzie większe niż jego produkcja z paneli fotowoltaicznych. To bilansowanie nazywamy net-meteringiem.

Problemy ze zmianą dostawcy prądu

Czy możliwa jest zmiana dostawcy prądu, który został nam przypisany? Na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne każdy odbiorca końcowy ma prawo do zmiany dostawcy prądu. Dyrektywy, zaimplementowane w ostatnich latach, miały dodatkowo usprawnić funkcjonowanie polityki energetycznej w naszym kraju. Jednak stopień skomplikowania zestawienia tych dwóch dyrektyw uniemożliwił polskiemu ustawodawcy przygotowanie prawa, które nie będzie ze sobą kolidowało. W związku z tym prosument, który decyduje się na zmianę dostawcy prądu musi liczyć się z wieloma problemami. Konsument korzystający z net-meteringu, czyli sprzedający nadwyżki prądu i kupujący energię od dostawcy, gdy zapotrzebowanie jest wyższe niż jego produkcja może mieć problem ze zmianą dostawcy energii ze względu na niejednoznaczne prawo.

Energia słoneczna? Tak, to możliwe – poznaj czym jest fotowoltaika

Odnawialne źródła energii od lat budzą zainteresowanie. Ostatnie lata oznaczają znaczny przyrost alternatywnych instalacji mocy. Zdecydowanie największą popularnością cieszy się energia pozyskiwana z promieni słonecznych. W zależności od naszych potrzeb, do wyboru istnieje fotowoltaika lub kolektory słoneczne.

Czy w Polsce możliwa jest produkcja prądu ze słońca?

Choć możliwość produkowania energii elektrycznej z promieni słonecznych budzi coraz większe zainteresowanie, wciąż wiele osób zastanawia się czy warunki pogodowe panujące w Polsce są wystarczające, żeby móc korzystać z prądu powstającego w ten sposób. Oczywiście, jak najbardziej tak. Ilość rocznego promieniowania w Polsce jest o wiele większa niż mogłoby się wydawać. Specjaliści podają, że średni stopień rocznego nasłonecznienia wynosi 1 tys. kW na metr kwadratowy. Jest to wartość o połowę niższa niż w ciepłych krajach południa Europy. Taki poziom jednak wystarcza żeby móc samodzielnie produkować energię. Oczywiście, istnieje zależność między porą roku, warunkami nasłonecznienia, a wydajnością instalacji. Najwięcej energii wyprodukujemy wiosną i latem, kiedy ilość słonecznych dni jest największa. Nadwyżki prądu można sprzedawać do elektrowni. Zimą wydajność jest znacznie mniejsza i może się okazać, że ilość wyprodukowanego prądu może nie pokryć naszych potrzeb. W takiej sytuacji można wspomagać się dostawą z elektrowni.

Ogniwo lub kolektor

Postawienie na energię ze słońca wiąże się z wyborem między kolektorem słonecznym, a ogniwem fotowoltaicznym, z którego korzysta system określany jako fotowoltaika. Choć bardzo często mylnie są utożsamiane, w rzeczywistości są to zupełnie odmienne techniki produkowania energii i mają różne zastosowanie. Kolektory słoneczne wykorzystywane są do podgrzewania wody. Kolektor przechwytuje promienie słońca i zamienia je na ciepło, które następnie przekazywane jest do tzw. czynnika roboczego, którym zazwyczaj jest niezamarzający płyn. Kolejnym elementem jest wykorzystanie systemu rozłożonych rur. Czynnik przepływa nimi do wężownicy, która znajduje się w zasobniku wody i oddaje jej ciepło. Dzięki temu, istnieje możliwość ogrzania wody bez korzystania z prądu z elektrowni. Z kolei ogniwo fotowoltaiczne, które wykorzystuje fotowoltaika, służy do produkcji energii elektrycznej, którą można zasilać wszystkie urządzenia i układy elektryczne. Ogniwo wykorzystuje zjawisko półprzewodnictwa. Promienie słoneczne zawierające fotony, które padają na ogniwo, wywołują siłę elektromotoryczną powodującą ruch elektronów. Ich przemieszczanie się przyczynia się do wywołania różnicy potencjałów, czyli wytworzenia prądu stałego. Jest on następnie przekształcany przez inwerter w energię przemienną, dokładnie taką samą, jaka płynie w gniazdkach.

Czym różni się taryfa G12 od G12W

Taryfa G12 i G12w to bardzo popularne dwustrefowe taryfy energii elektrycznej dla domu, które z miesiąca na miesiąc zdobywają coraz szersze grono zwolenników. Z niniejszego artykułu dowiedzą się Państwo, jakie są największe różnice pomiędzy taryfą nocną (g12) a taryfą weekendową (g12w).

 

Jakie różnice pomiędzy G12 i G12w

 

W przypadku taryfy G12 i G12w mamy do czynienia z dwustrefowym rozliczaniem za pobór energii. W praktyce oznacza to, że w ciągu dnia obowiązują nas dwie różne stawki za kWh. W zależności od pory dnia możemy korzystać z tańszej lub droższej stawki. W przypadku nocnej taryfy tańsza strefa obowiązywać będzie przez cały tydzień w godzinach nocnych od 22:00 do 06:00, a w dzień obowiązywać będzie z kolei droższa stawka. W przypadku taryfy weekendowej (G12w) także jest podział na godziny dzienne i nocne, ale obowiązują one wyłącznie od poniedziałku do piątku. W weekend prze 24 godziny obowiązuje zawsze taryfa tańsza. Warto wspomnieć również o tym, że bardzo często tańsza taryfa dostępna jest również w święta i dni ustawowo wolne od pracy.

 

O czym należy pamiętać?

 

Poszczególne strefy mogą obowiązywać u różnych dostawców prądu w zupełnie innych godzinach, dlatego też warto dokładnie zapoznać się z umową. Bardzo wielu dostawców oferuje tańsze strefy także w dzień np. od 13:00 do 15:00. Różnice w dostępności do tańszej strefy mają oczywiście swoje przełożenie na ceny. W taryfie G12e cena za pobranie kWh będzie nieco wyższa niż cena prądu w taryfie G12. Zmiana taryfy G12 na G12w nie wymaga zmian licznika energii elektrycznej, jednak dostawcy umożliwiają maksymalnie jedną zmianę rocznie.

 

Jaką taryfę wybrać?

 

Wybór taryfy w dużej mierze zależy od tego, jak wykorzystujemy na co dzień energię elektryczną. Taryfa G12w to najlepsze rozwiązanie dla tych osób, które korzystają najwięcej z energii elektrycznej w soboty i niedziele. Bardzo wiele osób większość dnia spędza w pracy, dlatego też z wiadomych przyczyn przerzucając się na taryfę G12 i zmieniając kilka nawyków można bardzo dużo zaoszczędzić.

Energia elektryczna w Polsce

Czołowym surowcem w produkcji energii elektrycznej w Polsce jest węgiel, następnie biomasa i gaz. Niestety, nadal odnawialne źródła energii są tylko niewielkim odsetkiem w tej dziedzinie. Mimo to, efektywność energetyczna jest na coraz lepszym poziomie.

Malejące znaczenie węgla

Polski prąd jest głównie produkowany z węgla. Jego ogólny udział stanowił niewiele ponad dziewięćdziesiąt procent w ostatnich latach. Na szczęście, regulacje prawne i działania Unii Europejskie wywierają presję na ograniczenie jego zużycia na rzecz odnawialnych źródeł energii. Nie jest to jednak jedyny powód, dla jakiego szukamy innych źródeł energii. Wiąże się to z faktem, że wydobycie węgla jest mało opłacalne, a jego zasoby kurczą się w zastraszająco szybkim tempie. Dlatego, aby pozostać niezależnym od innych dostawców energii, Polska musi znaleźć inne surowce energetyczne oraz zainwestować w produkcję prądu z OZE.

Ciągły wzrost na zapotrzebowanie energii

Zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie się zwiększać w każdym sektorze gospodarki. Największy szacuje się w sektorze usług oraz w gospodarstwach domowych. Wiąże się to z poprawą ekonomiczną w Polsce. W domach jednorodzinnych główną przyczyną wzrostu jest lepszy standard życia oraz związane z tym bogatsze wyposażenie mieszkań w sprzęt. Z drugiej strony, takie gospodarstwa coraz częściej inwestują w samodzielną produkcję energii elektrycznej, pozyskiwanej ze słońca-ilość chętnych wzrasta z roku na rok.

Transport w przyszłości

Zwiększenie popytu na energię elektryczną nie może ominąć także transportu. Jej udział w transporcie oszacowano na około dwa procent w ciągu najbliższych lat, co jest jeszcze bardzo niskim wynikiem. Mimo to, przyszłości wzrośnie ilość pojazdów z napędem elektrycznym. Poza tym uwzględniono rozwój szybkiej kolei w Polsce. Nie brano natomiast pod uwagę samochodów elektrycznych jako alternatywy dla tych spalinowych. Jednakże zmiany, które mają nastąpić, są ogromne i także wpłyną na zwiększony popyt na energię elektryczną.

Oferta dual fuel i audyt energetyczny sposobami na redukcję całkowitych kosztów w firmie?

Wbrew pozorom jest wiele sposobów na obniżenie rachunków za prąd w firmie. Dzięki zmianie dostawcy prądu, wybraniu odpowiedniej taryfy energetycznej, ofercie dual fuel i przeprowadzeniu audytu energetycznego można odnotować spore oszczędności już w następnym okresie rozliczeniowym. Warto zatem powziąć konkretne kroki w celu zredukowania kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej w firmie. Nie trzeba przy tym sięgać po tak drastyczne metody, jak rezygnacja z niektórych maszyn i urządzeń. Co zatem zrobić, aby zmniejszyć rachunki za prąd w swojej firmie?

Odpowiednia taryfa i zmiana dostawcy prądu

Warto wiedzieć, że każdy przedsiębiorca ma prawo do bezpłatnej zmiany swojego dotychczasowego dostawcy prądu. W wielu przypadkach pozwala to na odnotowanie mniejszych lub większych oszczędności. Na rynku pojawia się coraz więcej nowych sprzedawców energii elektrycznej, którzy w celu pozyskania nowych klientów, oferują atrakcyjne warunki. Zamiast więc trwać przez lata przy tym samym operatorze i niepotrzebnie przepłacać, warto przejrzeć dostępne oferty innych dostawców prądu. W Sieci nie brakuje najróżniejszych porównywarek, dzięki czemu można z łatwością znaleźć dla siebie najkorzystniejszą ofertę. Drugą istotną kwestią jest wybranie odpowiedniej taryfy energetycznej, co ma duży wpływ na wysokość opłat za prąd. Do dyspozycji są zarówno taryfa jednostrefowa, jak również dwustrefowa czy nawet trójstrefowa. Jeśli duża część zużycia energii elektrycznej przypada na godziny pozaszczytowe, to wybierając taryfę dwustrefową, przedsiębiorca może odnotować spore oszczędności w skali roku.

Oferta dual fuel i audyt energetyczny

Ciekawą opcją jest zdecydowanie się na ofertę dual fuel, czyli zakup energii elektrycznej i gazu u tego samego dostawcy. Wówczas można liczyć na atrakcyjniejsze stawki i na wysoką jakość obsługi oraz na korzystniejsze warunki. W przypadku większych firm zaleca się także przeprowadzenie audytu energetycznego, dzięki któremu możliwe jest obniżenie rachunków za prąd. W skład audytu wchodzi m.in. ocena kosztów i propozycje najkorzystniejszych dla danej firmy rozwiązań.