Fotowoltaika jako energia dla domu?

Wraz z postępem rozwiązań technologicznych, do głosu dochodzą coraz to nowsze pomysły na alternatywne źródła pozyskiwania energii elektrycznej. W ostatnich latach szybko rozwija się rynek odnawialnych źródeł energii, a przede wszystkim instalacji korzystających z ogniw fotowoltaicznych, które potrafią zamieniać promienie słoneczne na prąd dla domu.

Opłacalność inwestycji

Dynamiczny wzrost popularności i zainteresowania systemami fotowoltaicznymi zaowocował bardzo dużym obniżeniem kosztów montażu systemu, co znacznie wpłynęło na opłacalność inwestycji i przyspieszyło okres, po którym wydatki się zwracają. Od razu należy dodać, że wydatki związane z instalacją układu fotowoltaicznego są praktycznie jedynymi kosztami, jakie poniesiemy. Energia dla domu generowana bowiem przez ogniwa jest w pełni darmowa. Przekłada się to na uniezależnienie się od zakładu energetycznego. Dodatkowym atutem jest fakt, że można starać się o dotację na montaż systemu fotowoltaicznego.

Wydajność

Wydajność systemu fotowoltaicznego, który produkuje energię dla domu zależy przede wszystkim od stopnia intensywności występowania promieniowania słonecznego oraz ilości dni słonecznych. W związku z tym ważna jest także lokalizacja geograficzna domu, w którym mają być zamontowane ogniwa. Największa ilość rocznego promieniowania słonecznego obserwowana jest w centralnej, wschodniej i północno-wschodniej części Polski. Oznacza to, że w tych regionach ilość wyprodukowanego prądu powinna być najwyższa. Znaczenie ma oczywiście pora roku. Największą wydajność systemu zanotujemy na wiosnę i w lecie, kiedy występuje duża ilość słonecznych dni. Nie znaczy to jednak, że ogniwa nie będą pracowały podczas zachmurzenia. Prąd generowany jest także, kiedy nie występują słoneczne dni, jednak zdecydowanie zaobserwujemy niższe osiągi. W okresie zimowym mogą zdarzyć się dni, kiedy ilość wytworzonej energii może okazać się zbyt niska na zaspokojenie potrzeb gospodarstwa, należy wtedy posiłkować się prądem z elektrowni. Nadwyżki prądu, które wyprodukujemy w okresie słonecznym i sprzedamy do elektrowni, powinny pokryć koszty poniesione z posiłkowaniem się energią konwencjonalną podczas niektórych dni zimowych. Zdaniem specjalistów, żeby w pełni zaspokoić potrzeby energetyczne w gospodarstwie domowym przeciętnej rodziny, należy zastosować instalację o mocy szczytowej do 5 kWp. Żeby móc to osiągnąć, należy dysponować miejscem na panele o powierzchni 34 m2. Nie zawsze jest to możliwe, jednak zadowalającą sprawność fotowoltaiki zanotujemy już przy mocy między 1 a 3 kW, zatem nie musimy dysponować aż tak wielkim systemem.

Problemy ze zmianą dostawcy prądu

Kolektory słoneczne to coraz częstszy widok na dachach polskich domów. Nie bez przyczyny energię elektryczną pochodzącą z paneli fotowoltaicznych nazywa się „zieloną energią”. Do jej produkcji bowiem wykorzystywana jest energia słoneczna – darmowa, ogólnodostępna i nie emitująca zanieczyszczeń. Co zrobić w przypadku nadwyżki lub niedostatku prądu? Jak zmienić dostawcę prądu? Zapraszamy do lektury artykułu odpowiadającego na te i inne pytania.

Net-metering

Produkcja energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych uzależniona jest od panujących aktualnie warunków pogodowych oraz pory dnia. Z tego powodu zachodzi konieczność podłączenia gospodarstwa domowego do tradycyjnej sieci energetycznej, która przyjmie nadwyżkę prądu oraz dostarczy energię w sytuacji jej zbyt niskiej produkcji przez panele. Każde gospodarstwo domowe obsługiwane jest przez „sprzedawcę zobowiązanego”, który magazynuje niezużytą przez nas energię i oddaje ją w sytuacji zapotrzebowania. Sprzedawca dostarcza również energię swojej produkcji, gdy zużycie prądu w domu będzie większe niż jego produkcja z paneli fotowoltaicznych. To bilansowanie nazywamy net-meteringiem.

Problemy ze zmianą dostawcy prądu

Czy możliwa jest zmiana dostawcy prądu, który został nam przypisany? Na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne każdy odbiorca końcowy ma prawo do zmiany dostawcy prądu. Dyrektywy, zaimplementowane w ostatnich latach, miały dodatkowo usprawnić funkcjonowanie polityki energetycznej w naszym kraju. Jednak stopień skomplikowania zestawienia tych dwóch dyrektyw uniemożliwił polskiemu ustawodawcy przygotowanie prawa, które nie będzie ze sobą kolidowało. W związku z tym prosument, który decyduje się na zmianę dostawcy prądu musi liczyć się z wieloma problemami. Konsument korzystający z net-meteringu, czyli sprzedający nadwyżki prądu i kupujący energię od dostawcy, gdy zapotrzebowanie jest wyższe niż jego produkcja może mieć problem ze zmianą dostawcy energii ze względu na niejednoznaczne prawo.

Energia słoneczna? Tak, to możliwe – poznaj czym jest fotowoltaika

Odnawialne źródła energii od lat budzą zainteresowanie. Ostatnie lata oznaczają znaczny przyrost alternatywnych instalacji mocy. Zdecydowanie największą popularnością cieszy się energia pozyskiwana z promieni słonecznych. W zależności od naszych potrzeb, do wyboru istnieje fotowoltaika lub kolektory słoneczne.

Czy w Polsce możliwa jest produkcja prądu ze słońca?

Choć możliwość produkowania energii elektrycznej z promieni słonecznych budzi coraz większe zainteresowanie, wciąż wiele osób zastanawia się czy warunki pogodowe panujące w Polsce są wystarczające, żeby móc korzystać z prądu powstającego w ten sposób. Oczywiście, jak najbardziej tak. Ilość rocznego promieniowania w Polsce jest o wiele większa niż mogłoby się wydawać. Specjaliści podają, że średni stopień rocznego nasłonecznienia wynosi 1 tys. kW na metr kwadratowy. Jest to wartość o połowę niższa niż w ciepłych krajach południa Europy. Taki poziom jednak wystarcza żeby móc samodzielnie produkować energię. Oczywiście, istnieje zależność między porą roku, warunkami nasłonecznienia, a wydajnością instalacji. Najwięcej energii wyprodukujemy wiosną i latem, kiedy ilość słonecznych dni jest największa. Nadwyżki prądu można sprzedawać do elektrowni. Zimą wydajność jest znacznie mniejsza i może się okazać, że ilość wyprodukowanego prądu może nie pokryć naszych potrzeb. W takiej sytuacji można wspomagać się dostawą z elektrowni.

Ogniwo lub kolektor

Postawienie na energię ze słońca wiąże się z wyborem między kolektorem słonecznym, a ogniwem fotowoltaicznym, z którego korzysta system określany jako fotowoltaika. Choć bardzo często mylnie są utożsamiane, w rzeczywistości są to zupełnie odmienne techniki produkowania energii i mają różne zastosowanie. Kolektory słoneczne wykorzystywane są do podgrzewania wody. Kolektor przechwytuje promienie słońca i zamienia je na ciepło, które następnie przekazywane jest do tzw. czynnika roboczego, którym zazwyczaj jest niezamarzający płyn. Kolejnym elementem jest wykorzystanie systemu rozłożonych rur. Czynnik przepływa nimi do wężownicy, która znajduje się w zasobniku wody i oddaje jej ciepło. Dzięki temu, istnieje możliwość ogrzania wody bez korzystania z prądu z elektrowni. Z kolei ogniwo fotowoltaiczne, które wykorzystuje fotowoltaika, służy do produkcji energii elektrycznej, którą można zasilać wszystkie urządzenia i układy elektryczne. Ogniwo wykorzystuje zjawisko półprzewodnictwa. Promienie słoneczne zawierające fotony, które padają na ogniwo, wywołują siłę elektromotoryczną powodującą ruch elektronów. Ich przemieszczanie się przyczynia się do wywołania różnicy potencjałów, czyli wytworzenia prądu stałego. Jest on następnie przekształcany przez inwerter w energię przemienną, dokładnie taką samą, jaka płynie w gniazdkach.

Czym różni się taryfa G12 od G12W

Taryfa G12 i G12w to bardzo popularne dwustrefowe taryfy energii elektrycznej dla domu, które z miesiąca na miesiąc zdobywają coraz szersze grono zwolenników. Z niniejszego artykułu dowiedzą się Państwo, jakie są największe różnice pomiędzy taryfą nocną (g12) a taryfą weekendową (g12w).

 

Jakie różnice pomiędzy G12 i G12w

 

W przypadku taryfy G12 i G12w mamy do czynienia z dwustrefowym rozliczaniem za pobór energii. W praktyce oznacza to, że w ciągu dnia obowiązują nas dwie różne stawki za kWh. W zależności od pory dnia możemy korzystać z tańszej lub droższej stawki. W przypadku nocnej taryfy tańsza strefa obowiązywać będzie przez cały tydzień w godzinach nocnych od 22:00 do 06:00, a w dzień obowiązywać będzie z kolei droższa stawka. W przypadku taryfy weekendowej (G12w) także jest podział na godziny dzienne i nocne, ale obowiązują one wyłącznie od poniedziałku do piątku. W weekend prze 24 godziny obowiązuje zawsze taryfa tańsza. Warto wspomnieć również o tym, że bardzo często tańsza taryfa dostępna jest również w święta i dni ustawowo wolne od pracy.

 

O czym należy pamiętać?

 

Poszczególne strefy mogą obowiązywać u różnych dostawców prądu w zupełnie innych godzinach, dlatego też warto dokładnie zapoznać się z umową. Bardzo wielu dostawców oferuje tańsze strefy także w dzień np. od 13:00 do 15:00. Różnice w dostępności do tańszej strefy mają oczywiście swoje przełożenie na ceny. W taryfie G12e cena za pobranie kWh będzie nieco wyższa niż cena prądu w taryfie G12. Zmiana taryfy G12 na G12w nie wymaga zmian licznika energii elektrycznej, jednak dostawcy umożliwiają maksymalnie jedną zmianę rocznie.

 

Jaką taryfę wybrać?

 

Wybór taryfy w dużej mierze zależy od tego, jak wykorzystujemy na co dzień energię elektryczną. Taryfa G12w to najlepsze rozwiązanie dla tych osób, które korzystają najwięcej z energii elektrycznej w soboty i niedziele. Bardzo wiele osób większość dnia spędza w pracy, dlatego też z wiadomych przyczyn przerzucając się na taryfę G12 i zmieniając kilka nawyków można bardzo dużo zaoszczędzić.