energia dla firm

Energia elektryczna dla firm – na którą taryfę się zdecydować w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw?

Każdy przedsiębiorca staje przed wyborem taryfy energii elektrycznej, który powinien być oparty na systemie i częstotliwości jej użytkowania przez firmę. Odpowiednio dobrana taryfa do rzeczywistego zapotrzebowania energii dla firm to podstawa, jeśli przedsiębiorca nie chce przepłacać, ale wręcz zaoszczędzić. Zmiana dotychczasowej taryfy również jest możliwa i nie wiążą się z tym żadne dodatkowe koszty, a umożliwia to zmniejszenie wydatków na energię ponoszonych przez firmę.

Energia elektryczna dla firm – na którą taryfę się zdecydować w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw?

W przypadku firm niewielkich i średnich, które zasilane są z sieci niskiego napięcia o mocy umownej nieprzekraczającej 40 kW, skierowane są taryfy C11 i C12. Jedną z najczęściej wybieranych taryf jest jednostrefowa taryfa C11, w przypadku której przez całą dobę obowiązuje stała stawka cenowa za kilowatogodzinę. Nie ma zatem znaczenia to, czy

energia dla firm

największe zapotrzebowanie na prąd ma miejsce w nocy czy też w dzień, gdyż przedsiębiorca płaci stałą cenę za energię. Na taryfę C11 warto zatem zdecydować się w przypadku firm korzystających z prądu o zmiennych godzinach, bez możliwości przeniesienia części czynności na godziny pozaszczytowe. Z kolei taryfy C12a i C12b są taryfami dwustrefowymi, które dzielą dobę na dwie strefy. W godzinach szczytowych obowiązuje wyższa stawka za kilowatogodzinę, a w godzinach poza szczytem prąd jest tańszy. Na taryfę C12a warto zdecydować się, jeśli znacząca część dobowego zapotrzebowania na energię elektryczną ma miejsce w godzinach popołudniowych i późnowieczornych. Z taryfy tej najczęściej korzystają tradycyjne sklepy handlu detalicznego.

Jakie jeszcze opcje są do dyspozycji przedsiębiorców?

W przypadku małych i średnich firma zasilanych z sieci o mocy umownej powyżej 40 kW, do dyspozycji są taryfy C22a i C22b. Pierwsza jest taryfą jednostrefową ze stałą stawką za kilowatogodzinę. Z kolei taryfy C22 są dwustrefowe, a więc cena za prąd uzależniona jest od strefy. Taryfa C22a dzieli dobę na strefę szczytową i poza szczytową, a taryfa C22b na strefę dzienną i nocną. Jest jeszcze taryfa C23, która jest taryfą trójstrefową. Wyróżnia się w jej przypadku strefę szczytu przedpołudniowego, szczytu popołudniowego i pozostałych godzin.

g12w

Taryfa G12w a taryfa G12 – czym się różnią?

Wybór odpowiedniej taryfy energii jest niezwykle istotną kwestią, która ma bezpośredni wpływ na wysokość rachunków za prąd. Jeśli taryfa zostanie prawidłowo dobrana do indywidualnych potrzeb danego konsumenta, może on odnotować niemałe oszczędności w skali roku. Jeśli ktoś nie jest zadowolony z kwot widniejących na swoich fakturach za energię elektryczną, to warto się im dokładniej przyjrzeć i pomyśleć nad ewentualną zmianą taryfy czy też nawet nad zmianą dotychczasowego dostawcy prądu. W przypadku gospodarstw domowych korzystną opcją może okazać się przejście na taryfę nocna czy też weekendową. Kiedy zatem będzie to opłacalne?

g12wTaryfa G12w a taryfa G12 – czym się różnią?

Zarówno taryfa G12w jak również taryfa G12 są taryfami dwustrefowymi. Z tą różnicą, że ta pierwsza jest taryfą weekendową a ta druga jest określana mianem taryfy nocnej. W przypadku taryf dwustrefowych zasada jest taka, że doba podzielona jest na strefy czasowe z inną stawką cenową za kilowatogodzinę. Oznacza to, że w godzinach pozaszczytowych prąd jest tańszy a w godzinach szczytu droższy. Wysokość rachunku za prąd będzie zatem zależała od tego, w jakich godzinach ma miejsce największe zużycie energii elektrycznej. Tańsza strefa w przypadku taryfy nocnej G12 najczęściej przypada na godziny nocne od 22.00-6.00, a droższa stawka za kilowatogodzinę obowiązuje w dzień od 6.00-22.00. Jeśli chodzi zaś o taryfę weekendową G12w, to od poniedziałku do piątku doba podzielona jest na godziny dzienne i nocne, ale w weekend przez całą dobę obowiązuje tańsza taryfa. Decydując się na taryfę G12w, można płacić znacznie mniej za prąd w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy. Taryfa G12w jest zatem opłacalna w przypadku gospodarstw domowych, gdzie największe zapotrzebowanie na prąd przypada w weekend.

Zmiana licznika energii elektrycznej

Zmiana taryfy energii jest całkowicie darmowa i zazwyczaj dostawcy prądu umożliwiają dokonanie jednej zmiany taryfy rocznie. Jeśli chodzi o zmianę licznika energii elektrycznej w przypadku przejścia z taryfy G12 na taryfę G12w czy też odwrotnie, to nie jest to konieczne.