średnie zużycie prądu

Od czego zależy i jak kształtuje się średnie zużycie prądu w gospodarstwie domowym?

O tym, ile prądu zużywamy decyduje zarówno rodzaj sprzętu, jaki wykorzystujemy, jak i nasze nawyki oraz sposób prowadzonego trybu życia. Sprawdźmy, co wpływa na średnie zużywanie prądu w gospodarstwie domowym i na jakim poziomie się ono kształtuje.

Ile wynosi średnie zużycie prądu w gospodarstwie domowym?

Analizy prowadzone przez specjalistów, dowodzą, że średnie zużycie prądu w gospodarstwie domowym dla rodziny w modelu 2+2 kształtuje się na poziomie między 1800 kWh do 2500 kW. Przekroczenie poziomu 2500 kWh wiązane jest z wyjątkowo wysokim poborem, który należy traktować jako niepotrzebne nadmierne zużycie, czyli marnotrawstwo energii. W przypadku osób żyjących samotnie, średni poziom zużycia prądu wynosi w granicach 1000 kWh. Co istotne, w przypadku osób mieszkających w parze, obecność kolejnej osoby zwiększa pobór stosunkowo nieznacznie. Wartość ta wzrasta bowiem do ok. 1200 kWh.

średnie zużycie prąduOd czego zależy poziom zużycia?

Na poziom średniego zużycia energii wpływa wiele czynników. Oczywiście, najważniejszym jest ilość osób funkcjonujących w danym gospodarstwie. Im więcej domowników, tym większe zużycie energii. Istotny jest również wiek tych mieszkańców. Oczywiste jest, że noworodki samodzielnie nie generują zużycia prądu, a małe dzieci nie pobierają go tyle, co nastolatkowie i osoby dorosłe. Znaczenie ma także rodzaj używanego sprzętu oraz jego moc. Prosta wieża stereofoniczna podczas odtwarzania muzyki, nie zużywa tyle energii, co rozbudowany system audio składający się z profesjonalnego wzmacniacza i potężnych głośników. Wreszcie, nasze nawyki wpływają w sposób odczuwalny na średnie zużycie prądu w gospodarstwie domowym. Proste czynności jak wyłączanie listwy, gaszenie światła, niezapalanie wszystkich żarówek w żyrandolu bez potrzeby, zaniżą ilość poboru, a tym samym wysokość rachunku.

Które sprzęty pobierają najwięcej energii?

W powszechnej opinii panuje przekonanie, że największy pobór energii generuje komputer. Tymczasem, nie jest to prawdą. Największe zużycie wykazują urządzenia, których byśmy o to nie podejrzewali. To przede wszystkim czajnik elektryczny. Jego moc to zazwyczaj 2000 W. Czas gotowania wody to ok. dwie minuty. Jeżeli używamy tego urządzenia trzy razy dziennie, w ciągu roku wygeneruje on pobór o wartości 73 kWh. Jak na stosunkowo nieduży czas pracy, zużycie jest naprawdę wysokie. Dla porównania, szacuje się (przyjęto kilkugodzinne użycie dzienne), że komputer wraz z monitorem rocznie wygenerują zużycie rzędu ok. 120 kWh. To nawet nie dwukrotnie wyższa wartość, przy kilkugodzinnym używaniu komputera codziennie i raptem sześciominutowym dziennym wykorzystywaniem czajnika elektrycznego. Dużą moc wykazują także odkurzacze, których wartość to zazwyczaj 1500 W. Średnio w ujęciu rocznym generują one ok. 45,63 kWh. Największe zużycie notują urządzenia, które pracują stale. Lodówka w zależności od klasy energooszczędności, zużyje rocznie ok. 300-400 kWh, telewizor (tu największy problem stanowi stan czuwania) 65-70 kWh, a pralka ok. 125-130 kWh przy założeniu, że będzie wykorzystywana dwa razy w tygodniu.

audyt energetyczny

Na jakich zasadach należy przeprowadzić audyt energetyczny ?

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o Efektywności Energetycznej, każdy obiekt należący do tzw. sektora publicznego oraz przedsiębiorstwa (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców), zobligowany jest żeby przeprowadzić audyt energetyczny. Wynika to z unijnego nakazu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, co wiąże się także z potrzebą zredukowania zużycia energii elektrycznej. Na jakich zasadach przeprowadza się audyt i czym on jest?

audyt energetycznyCzym jest audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej to raport i jednocześnie analiza, która wykazuje stan zużycia energii oraz jakość urządzeń i instalacji zasilanych energią elektryczną. To także zestawienie danych dotyczących osiągniętego poziomu oszczędności prądu oraz wizja nowych wdrożeń lub modernizacji, które mają zapewnić kolejne zniżki. Każdy bowiem obiekt z sektora publicznego musi wykazać rokrocznie oszczędność energii finalnej na poziomie 1,5%.

Na jakich zasadach należy przeprowadzić audyt energetyczny?

Przeprowadzić audyt energetyczny zobowiązany jest każdy właściciel przedsiębiorstwa (oprócz małych firm) oraz obiektu z sektora publicznego. Audyt przeprowadzany jest co cztery lata. Może zostać wykonany jedynie przez podmiot posiadający do tego stosowne uprawnienia, który w dodatku nie jest związany zawodowo z przedsiębiorstwem lub obiektem, który ma zostać skontrolowany. Powinien zawierać analizę sytuacji sprzed wprowadzenia wdrożeń lub modernizacji oraz obraz korzyści, jakie one poczyniły. Obowiązkowo w raporcie muszą znaleźć się także nowe wizje czynienia kolejnych etapów oszczędności energii. Audyt przeprowadzany jest na podstawie bieżących danych, które podlegają mierzalnością i identyfikacji. Jego podstawą są rzetelne obliczenia dotyczące zużycia energii. Obliczenia czynione są na podstawie danych dotyczących budynku, instalacji oraz sieci transportu. Raport należy złożyć prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, który następnie udostępnia wyniki audytu należnemu ministrowi. Niewykonanie raportu lub nie zgłoszenie wyników w URE skutkuje karami pieniężnymi.