Odczytywanie licznika prądu - kiedy należy dokonać go samodzielnie

Odczytywanie licznika prądu – kiedy należy dokonać go samodzielnie?

Samodzielne odczytywanie licznika energii elektrycznej konieczne jest w sytuacji, gdy rozliczenia z dostawcą dokonywane są w sposób rzeczywisty, a miernik, którym się dysponuje, nie pozwala na pobranie odczytu zdalnie. Drugim przypadkiem, w którym konieczne jest samodzielne dokonanie odczytu może być podejrzenie awarii licznika, w konsekwencji której wyświetla on błędne dane.

Jak odczytać licznik prądu?

Odczytywanie licznika prądu - kiedy należy dokonać go samodzielnieStan licznika należy zawsze podawać w pełnych kilowatogodzinach, bez liczby po przecinku. W przypadku licznika indukcyjnego trzeba natomiast pominąć ewentualne zera, które mogą znajdować się z przodu. Licznik elektroniczny lub inteligentny licznik zazwyczaj na obudowie zawiera dokładne informacje przydatne przy jego odczytywaniu. Sposób odczytania licznika będzie też przebiegał inaczej w zależności od tego, czy korzysta się z taryfy jedno- czy dwustrefowej. Przy stałej stawce całodobowej wystarczy podać całkowite zużycie energii, natomiast w przypadku taryfy zmiennej konieczne będzie podanie stanu licznika dla obu stref.

Informacje w lewym górnym rogu

Oprócz oznaczenia zużycia energii w lewym górnym rogu licznika pojawiają się także specjalne oznaczenia, które mają informować o tym, jakie zużycie energii jest akurat wyświetlane. W przypadku „E”, „1.8.0” lub „1.5.8.0” będzie to całkowite zużycie energii. „EA”, „1.8.1” albo „1.5.8.1” to z kolei oznaczenie dla zużycia energii w strefie dziennej, podczas gdy o zużyciu w strefie nocnej czy w weekendy będą informować takie symbole jak „EB”, „1.8.2” lub „1.5.8.2”.

Śledzenie zużycia energii

Śledzenie zużycia energii w poszczególnych okresach rozliczeniowych pozwala na skuteczną kontrolę zużywanego prądu. Aby móc określić, jaka ilość energii została spożytkowana w danym okresie, wystarczy odczytać ilość zużytych kWh widniejących na mierniku licznika, a następnie odjąć od tej wartości ilość kWh z poprzedniego okresu, która widnieje na ostatniej fakturze za energię elektryczną.

Szczegółowe informacje i porady znajdziesz w tym miejscu: https://www.innogy.pl/pl/dla-domu/obsluga-i-pomoc/licznik-bez-tajemnic.

Ceny, stawki i opłaty w taryfie energetycznej G11

Ceny, stawki i opłaty w taryfie energetycznej G11

Z taryfy G11 korzysta większość polskich gospodarstw domowych. Dokładne dane nie są udostępniane przez żadne uprawnione do tego instytucje. Szacuje się jednak, że odbiorcami taryfy jednostrefowej jest nawet 10 mln. użytkowników, z których większość to klienci taryfowi i ok. 100 tys. odbiorców TPA. Popularność taryfy energetycznej G11 wynika z jej uniwersalności. Od czego uzależnione są poszczególne opłaty?

Taryfa energetyczna G11 – ceny prądu

Taryfa energetyczna G11 - ceny prąduKlienci w taryfie G11, którzy nie zdecydowali się na zmianę sprzedawcy, nabywają prąd po cenach taryfowych. Ustalaniem tych opłat zajmuje się Urząd Regulacji Energetyki, którego Prezes urzędowo zatwierdza taryfy każdego ze sprzedawców. Bez jego zgody, żadna firma energetyczna nie może podnieść lub obniżyć cen. Opłaty zgodne ze stawkami zawartymi w umowie uiszczają natomiast klienci, którzy dokonali zmiany sprzedawcy – czyli tzw. odbiorcy TPA (Third Party Access). Opłata za energię elektryczną w taryfie energetycznej G11 jest tak naprawdę ceną energii czynnej, wyrażoną w złotych na kWh. W kosztach tych uwzględniona jest akcyza za prąd, która wynosi 0,02 zł/kWh.

Opłata abonamentowa

W taryfie G11, odbiorca ponosi koszty nie tylko za pobór energii. Taka forma umowy wiąże się z dodatkowymi opłatami, włącznie z zawartą w fakturze opłatą abonamentową. Im dłuższy okres rozliczeniowy, tym jest ona tańsza. Opłaty abonamentowej często mogą uniknąć klienci nabywający prąd na zasadzie TPA, ponieważ niektórzy sprzedawcy rezygnują z jej naliczania na czas trwania umowy. Taryfa energetyczna G11 standardowo związana jest z opłatą abonamentową, która powinna być uiszczana co miesiąc.

Opłata za dostawę prądu

Rachunek za prąd w taryfie energetycznej uwzględnia także opłaty za dystrybucję, czyli dostawę energii elektrycznej. Usługa ta świadczona jest przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Zarówno zwykli odbiorcy taryfowi G11, jak i klienci TPA korzystający z usług sprzedawców z urzędu, muszą liczyć się naliczeniem opłaty o takiej samej wysokości.

średnie zużycie prądu

Od czego zależy i jak kształtuje się średnie zużycie prądu w gospodarstwie domowym?

O tym, ile prądu zużywamy decyduje zarówno rodzaj sprzętu, jaki wykorzystujemy, jak i nasze nawyki oraz sposób prowadzonego trybu życia. Sprawdźmy, co wpływa na średnie zużywanie prądu w gospodarstwie domowym i na jakim poziomie się ono kształtuje.

Ile wynosi średnie zużycie prądu w gospodarstwie domowym?

Analizy prowadzone przez specjalistów, dowodzą, że średnie zużycie prądu w gospodarstwie domowym dla rodziny w modelu 2+2 kształtuje się na poziomie między 1800 kWh do 2500 kW. Przekroczenie poziomu 2500 kWh wiązane jest z wyjątkowo wysokim poborem, który należy traktować jako niepotrzebne nadmierne zużycie, czyli marnotrawstwo energii. W przypadku osób żyjących samotnie, średni poziom zużycia prądu wynosi w granicach 1000 kWh. Co istotne, w przypadku osób mieszkających w parze, obecność kolejnej osoby zwiększa pobór stosunkowo nieznacznie. Wartość ta wzrasta bowiem do ok. 1200 kWh.

średnie zużycie prąduOd czego zależy poziom zużycia?

Na poziom średniego zużycia energii wpływa wiele czynników. Oczywiście, najważniejszym jest ilość osób funkcjonujących w danym gospodarstwie. Im więcej domowników, tym większe zużycie energii. Istotny jest również wiek tych mieszkańców. Oczywiste jest, że noworodki samodzielnie nie generują zużycia prądu, a małe dzieci nie pobierają go tyle, co nastolatkowie i osoby dorosłe. Znaczenie ma także rodzaj używanego sprzętu oraz jego moc. Prosta wieża stereofoniczna podczas odtwarzania muzyki, nie zużywa tyle energii, co rozbudowany system audio składający się z profesjonalnego wzmacniacza i potężnych głośników. Wreszcie, nasze nawyki wpływają w sposób odczuwalny na średnie zużycie prądu w gospodarstwie domowym. Proste czynności jak wyłączanie listwy, gaszenie światła, niezapalanie wszystkich żarówek w żyrandolu bez potrzeby, zaniżą ilość poboru, a tym samym wysokość rachunku.

Które sprzęty pobierają najwięcej energii?

W powszechnej opinii panuje przekonanie, że największy pobór energii generuje komputer. Tymczasem, nie jest to prawdą. Największe zużycie wykazują urządzenia, których byśmy o to nie podejrzewali. To przede wszystkim czajnik elektryczny. Jego moc to zazwyczaj 2000 W. Czas gotowania wody to ok. dwie minuty. Jeżeli używamy tego urządzenia trzy razy dziennie, w ciągu roku wygeneruje on pobór o wartości 73 kWh. Jak na stosunkowo nieduży czas pracy, zużycie jest naprawdę wysokie. Dla porównania, szacuje się (przyjęto kilkugodzinne użycie dzienne), że komputer wraz z monitorem rocznie wygenerują zużycie rzędu ok. 120 kWh. To nawet nie dwukrotnie wyższa wartość, przy kilkugodzinnym używaniu komputera codziennie i raptem sześciominutowym dziennym wykorzystywaniem czajnika elektrycznego. Dużą moc wykazują także odkurzacze, których wartość to zazwyczaj 1500 W. Średnio w ujęciu rocznym generują one ok. 45,63 kWh. Największe zużycie notują urządzenia, które pracują stale. Lodówka w zależności od klasy energooszczędności, zużyje rocznie ok. 300-400 kWh, telewizor (tu największy problem stanowi stan czuwania) 65-70 kWh, a pralka ok. 125-130 kWh przy założeniu, że będzie wykorzystywana dwa razy w tygodniu.

audyt energetyczny

Na jakich zasadach należy przeprowadzić audyt energetyczny ?

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o Efektywności Energetycznej, każdy obiekt należący do tzw. sektora publicznego oraz przedsiębiorstwa (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców), zobligowany jest żeby przeprowadzić audyt energetyczny. Wynika to z unijnego nakazu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, co wiąże się także z potrzebą zredukowania zużycia energii elektrycznej. Na jakich zasadach przeprowadza się audyt i czym on jest?

audyt energetycznyCzym jest audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej to raport i jednocześnie analiza, która wykazuje stan zużycia energii oraz jakość urządzeń i instalacji zasilanych energią elektryczną. To także zestawienie danych dotyczących osiągniętego poziomu oszczędności prądu oraz wizja nowych wdrożeń lub modernizacji, które mają zapewnić kolejne zniżki. Każdy bowiem obiekt z sektora publicznego musi wykazać rokrocznie oszczędność energii finalnej na poziomie 1,5%.

Na jakich zasadach należy przeprowadzić audyt energetyczny?

Przeprowadzić audyt energetyczny zobowiązany jest każdy właściciel przedsiębiorstwa (oprócz małych firm) oraz obiektu z sektora publicznego. Audyt przeprowadzany jest co cztery lata. Może zostać wykonany jedynie przez podmiot posiadający do tego stosowne uprawnienia, który w dodatku nie jest związany zawodowo z przedsiębiorstwem lub obiektem, który ma zostać skontrolowany. Powinien zawierać analizę sytuacji sprzed wprowadzenia wdrożeń lub modernizacji oraz obraz korzyści, jakie one poczyniły. Obowiązkowo w raporcie muszą znaleźć się także nowe wizje czynienia kolejnych etapów oszczędności energii. Audyt przeprowadzany jest na podstawie bieżących danych, które podlegają mierzalnością i identyfikacji. Jego podstawą są rzetelne obliczenia dotyczące zużycia energii. Obliczenia czynione są na podstawie danych dotyczących budynku, instalacji oraz sieci transportu. Raport należy złożyć prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, który następnie udostępnia wyniki audytu należnemu ministrowi. Niewykonanie raportu lub nie zgłoszenie wyników w URE skutkuje karami pieniężnymi.

Polski rynek energii elektrycznej a zmiana dostawcy prądu

Zmienić swojego dotychczasowego dostawcę prądu może każdy i to bez jakiś dodatkowych opłat, jednakże nadal wiele osób nie skorzystało z takiej możliwości ze względu na brak wiedzy na ten temat. Nawet jeśli ktoś wie, że istnieje taka możliwość i przysługuje mu prawo do corocznej zmiany sprzedawcy energii, to często nie wie po prostu, jak jej dokonać. Jak zatem wygląda zmiana dostawcy prądu w praktyce? Continue reading Polski rynek energii elektrycznej a zmiana dostawcy prądu

energia dla firm

Energia elektryczna dla firm – na którą taryfę się zdecydować w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw?

Każdy przedsiębiorca staje przed wyborem taryfy energii elektrycznej, który powinien być oparty na systemie i częstotliwości jej użytkowania przez firmę. Odpowiednio dobrana taryfa do rzeczywistego zapotrzebowania energii dla firm to podstawa, jeśli przedsiębiorca nie chce przepłacać, ale wręcz zaoszczędzić. Zmiana dotychczasowej taryfy również jest możliwa i nie wiążą się z tym żadne dodatkowe koszty, a umożliwia to zmniejszenie wydatków na energię ponoszonych przez firmę.

Energia elektryczna dla firm – na którą taryfę się zdecydować w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw?

W przypadku firm niewielkich i średnich, które zasilane są z sieci niskiego napięcia o mocy umownej nieprzekraczającej 40 kW, skierowane są taryfy C11 i C12. Jedną z najczęściej wybieranych taryf jest jednostrefowa taryfa C11, w przypadku której przez całą dobę obowiązuje stała stawka cenowa za kilowatogodzinę. Nie ma zatem znaczenia to, czy

energia dla firm

największe zapotrzebowanie na prąd ma miejsce w nocy czy też w dzień, gdyż przedsiębiorca płaci stałą cenę za energię. Na taryfę C11 warto zatem zdecydować się w przypadku firm korzystających z prądu o zmiennych godzinach, bez możliwości przeniesienia części czynności na godziny pozaszczytowe. Z kolei taryfy C12a i C12b są taryfami dwustrefowymi, które dzielą dobę na dwie strefy. W godzinach szczytowych obowiązuje wyższa stawka za kilowatogodzinę, a w godzinach poza szczytem prąd jest tańszy. Na taryfę C12a warto zdecydować się, jeśli znacząca część dobowego zapotrzebowania na energię elektryczną ma miejsce w godzinach popołudniowych i późnowieczornych. Z taryfy tej najczęściej korzystają tradycyjne sklepy handlu detalicznego.

Jakie jeszcze opcje są do dyspozycji przedsiębiorców?

W przypadku małych i średnich firma zasilanych z sieci o mocy umownej powyżej 40 kW, do dyspozycji są taryfy C22a i C22b. Pierwsza jest taryfą jednostrefową ze stałą stawką za kilowatogodzinę. Z kolei taryfy C22 są dwustrefowe, a więc cena za prąd uzależniona jest od strefy. Taryfa C22a dzieli dobę na strefę szczytową i poza szczytową, a taryfa C22b na strefę dzienną i nocną. Jest jeszcze taryfa C23, która jest taryfą trójstrefową. Wyróżnia się w jej przypadku strefę szczytu przedpołudniowego, szczytu popołudniowego i pozostałych godzin.

g12w

Taryfa G12w a taryfa G12 – czym się różnią?

Wybór odpowiedniej taryfy energii jest niezwykle istotną kwestią, która ma bezpośredni wpływ na wysokość rachunków za prąd. Jeśli taryfa zostanie prawidłowo dobrana do indywidualnych potrzeb danego konsumenta, może on odnotować niemałe oszczędności w skali roku. Jeśli ktoś nie jest zadowolony z kwot widniejących na swoich fakturach za energię elektryczną, to warto się im dokładniej przyjrzeć i pomyśleć nad ewentualną zmianą taryfy czy też nawet nad zmianą dotychczasowego dostawcy prądu. W przypadku gospodarstw domowych korzystną opcją może okazać się przejście na taryfę nocna czy też weekendową. Kiedy zatem będzie to opłacalne?

g12wTaryfa G12w a taryfa G12 – czym się różnią?

Zarówno taryfa G12w jak również taryfa G12 są taryfami dwustrefowymi. Z tą różnicą, że ta pierwsza jest taryfą weekendową a ta druga jest określana mianem taryfy nocnej. W przypadku taryf dwustrefowych zasada jest taka, że doba podzielona jest na strefy czasowe z inną stawką cenową za kilowatogodzinę. Oznacza to, że w godzinach pozaszczytowych prąd jest tańszy a w godzinach szczytu droższy. Wysokość rachunku za prąd będzie zatem zależała od tego, w jakich godzinach ma miejsce największe zużycie energii elektrycznej. Tańsza strefa w przypadku taryfy nocnej G12 najczęściej przypada na godziny nocne od 22.00-6.00, a droższa stawka za kilowatogodzinę obowiązuje w dzień od 6.00-22.00. Jeśli chodzi zaś o taryfę weekendową G12w, to od poniedziałku do piątku doba podzielona jest na godziny dzienne i nocne, ale w weekend przez całą dobę obowiązuje tańsza taryfa. Decydując się na taryfę G12w, można płacić znacznie mniej za prąd w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy. Taryfa G12w jest zatem opłacalna w przypadku gospodarstw domowych, gdzie największe zapotrzebowanie na prąd przypada w weekend.

Zmiana licznika energii elektrycznej

Zmiana taryfy energii jest całkowicie darmowa i zazwyczaj dostawcy prądu umożliwiają dokonanie jednej zmiany taryfy rocznie. Jeśli chodzi o zmianę licznika energii elektrycznej w przypadku przejścia z taryfy G12 na taryfę G12w czy też odwrotnie, to nie jest to konieczne.

Prąd dla firm – Taryfa C11, C12 czy C22?

Wybór odpowiedniej taryfy ma ogromne znaczenie dla firmowego budżetu. Jeśli zostanie ona dobrana do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa, to można liczyć na zmniejszenie rachunków za prąd. Uzyskane oszczędności mogą być mniejsze lub większe, ale w skali roku korzyści odnotowują zarówno małe i średnie firmy, jak również duże korporacje. Na jaką taryfę powinien zatem paść wybór?

Prąd dla firm – Taryfa C11, C12 czy C22?

W przypadku prądu dla firm przyłączonych do sieci niskiego napicia o mocy umownej poniżej 40 kW można zdecydować się na taryfę całodobową C11 lub dwustrefową C12a/C12b. Jeśli chodzi o taryfę jednostrefową, to w ciągu całej doby obowiązuje stała stawka cenowa za kilowatogodzinę. Zarówno taryfa C12a, jak i taryfa C12b są dwustrefowe, jednakże w przypadku tej pierwszej doba podzielona jest na godziny szczytowe i pozaszczytowe, a w taryfie C12b występuje podział na dzień i noc.

Firmy przyłączone do sieci niskiego napięcia o mocy umownej przekraczającej 40 kW mogą skorzystać z taryfy całodobowej C21. Inną opcją jest taryfa dwustrefowa z podziałem na szczyty i poza szczytem C22a lub taryfa dwustrefowa C22b z podziałem na dzień i noc. Jeszcze innym rozwiązaniem jest taryfa trójstrefowa z podziałem na szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy i pozostałe godziny doby.

A może taryfa B?

Jeśli firma przyłączona jest do sieci średniego napięcia o mocy umownej przekraczającej 40 kW, to godna polecenia okazuje się być taryfa jednostrefowa B21 lub dwustrefowa B22 z podziałem na godziny szczytowe z wyższą stawką cenową za kilowatogodzinę i tańsze godziny pozaszczytowe. Dla przedsiębiorstwa przyłączonego do sieci średniego napięcia o mocy umownej przekraczającej 40 kW skierowana jest taryfa trójstrefowa B23. Można także zdecydować się na taryfę czterostrefową B24 z podziałem na szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny i godziny doliny obciążenia. Dokładne godziny, w których obowiązują wyżej wymienione strefy, mogą się różnić w zależności od wybranego dostawcy prądu. Należy zatem to każdorazowo sprawdzić, aby możliwe było optymalne zaplanowanie działalności firmy.

Kiedy dwustrefowa taryfa C12a będzie opłacalna?

Przedsiębiorcy bardzo dobrze wiedzą, jak duży wpływ na firmowy budżet mają rachunki za prąd, dlatego też ciągle poszukują sposobów na obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej. Warto wiedzieć, że dzięki odpowiednio dobranej taryfie energii, czyli dostosowanej do indywidualnych potrzeb firmy, możliwe jest odnotowanie niemałych oszczędności w skali roku. Czasami jeszcze bardziej opłacalna okazuje się być zmiana dotychczasowego dostawcy prądu, co jest całkowicie bezpłatne. Chociaż wiele firm korzysta z jednostrefowej taryfy energii, to jednak czasami na większe korzyści można liczyć, decydując się na taryfę dwustrefową typu C12a.

Kiedy dwustrefowa taryfa C12a będzie opłacalna?

Najczęściej firmy korzystają z jednostrefowej taryfy energii, ale niekoniecznie jest to korzystną opcją dla każdego przedsiębiorstwa. Taryfa jednostrefowa typu C11 jest uniwersalnym rozwiązaniem, gdyż przez całą dobę obowiązuje stała stawka za kilowatogodzinę. Nie ma zatem podziału na strefy, a więc nie ma znaczenia to, na jakie godziny przypada największe zużycie energii elektrycznej. Taryfa jednostrefowa świetnie zatem sprawdza się w przypadku przedsiębiorstw działających głównie w godzinach szczytowych, a nie nocnych. Wówczas nie ma potrzeby dostosowywania tempa pracy czy ilości działań do konkretnych godzin. Zaletą takiego rozwiązania jest także to, że znacznie łatwiej jest przewidzieć koszty wykonywanych prac, czyli zarządzać firmowym budżetem. Obecnie jednak jest wiele firm działających całodobowo i wówczas znacznie korzystniejsza opcją okazuje się być taryfa dwustrefowa. Na największe oszczędności płynące z wyboru taryfy dwustrefowej mogą liczyć przedsiębiorstwa prężnie działające w godzinach nocnych. Wówczas obowiązuje niższa stawka cenowa za kilowatogodzinę, a więc za zużycie prądu firma płaci znacznie mniej, co będzie wyraźnie widoczne na fakturach.

Tańsza energia elektryczna dla firm

Na wybór taryfy dwustrefowej z całą pewnością powinny zdecydować się firmy, w przypadku których większość czynności wymagających energii elektrycznej przypada na godziny pozaszczytowe. Taryfa C12a to gwarancja niższej ceny za prąd w godzinach wczesnoporannych, późnowieczornych i nocnych. Zmiana taryfy jest nieodpłatna, dlatego też jak najbardziej warto dokładnie sprecyzować energetyczne potrzeby prowadzonej działalności i ją do nich dopasować. Na oszczędności z całą pewnością nie będzie trzeba długo czekać.

Kiedy konieczna będzie modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej?

Chociaż zmiana dostawcy prądu jest całkowicie bezpłatna i każdy przedsiębiorca może korzystać z usług dowolnie wybranego przez siebie sprzedawcy energii elektrycznej, to w niektórych przypadkach konieczne będzie poniesienie dodatkowych kosztów związanych z modernizacją układów pomiarowo-rozliczeniowych. Na czym zatem polega zmiana dostawcy prądu i kiedy za dostosowanie liczników trzeba zapłacić z własnej kieszeni?

Jak wygląda w praktyce zmiana dotychczasowego dostawcy prądu?

Na zmianę dostawcy prądu decyduje się coraz więcej przedsiębiorców, dzięki czemu mogą oni zmniejszyć rachunki związane ze zużyciem energii elektrycznej. Jest to całkowicie bezpłatne i zwykle bardzo proste, gdyż większość nowych sprzedawców prądu oferuje możliwość zajęcia się wszelkimi formalnościami w imieniu klienta. Po zawarciu umowy sprzedaży z nowym dostawcą energii, konieczne jest wypowiedzenie umowy sprzedaży ze swoim dotychczasowym dostawcą. Następnym krokiem jest zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Konieczne jest poinformowanie przedsiębiorstwa, z którym zawarło się umowę o przesył energii, o zawarciu nowej umowy sprzedaży energii, co najlepiej jest zrobić pisemnie. Potem następuje dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych, a na koniec odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym dostawcą prądu.

Kiedy konieczna będzie modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej?

Właściciele małych firm, którzy decydują się na zmianę swojego dotychczasowego dostawcy prądu, nie muszą przejmować się kosztami związanymi z modernizacją układów pomiarowych. Koszty związane z wymianą takiego układu ponosi dystrybutor prądu. Dotyczy to wszystkich odbiorców podłączonych do sieci niskiego napięcia i korzystających z taryfy C, niezależnie od tego czy jest to taryfa jednostrefowa czy też dwustrefowa. Niemałe wydatki będą musiały jednak ponieść duże firmy, gdyż ich właściciele będą musieli z własnej kieszeni zapłacić za instalację, dostosowanie i wymianę liczników pomiarowych. Niestety dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do wymagań TPA wiąże się kosztami liczonymi w tysiącach złotych. W niektórych przypadkach wydatki z tym związane sięgają do setek tysięcy złotych, co z pewnością odczuje firmowy budżet.