Energia elektryczna dla firm – na którą taryfę się zdecydować w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw?

Każdy przedsiębiorca staje przed wyborem taryfy energii elektrycznej, który powinien być oparty na systemie i częstotliwości jej użytkowania przez firmę. Odpowiednio dobrana taryfa do rzeczywistego zapotrzebowania energii dla firm to podstawa, jeśli przedsiębiorca nie chce przepłacać, ale wręcz zaoszczędzić. Zmiana dotychczasowej taryfy również jest możliwa i nie wiążą się z tym żadne dodatkowe koszty, a umożliwia to zmniejszenie wydatków na energię ponoszonych przez firmę.

Energia elektryczna dla firm – na którą taryfę się zdecydować w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw?

W przypadku firm niewielkich i średnich, które zasilane są z sieci niskiego napięcia o mocy umownej nieprzekraczającej 40 kW, skierowane są taryfy C11 i C12. Jedną z najczęściej wybieranych taryf jest jednostrefowa taryfa C11, w przypadku której przez całą dobę obowiązuje stała stawka cenowa za kilowatogodzinę. Nie ma zatem znaczenia to, czy

energia dla firm

największe zapotrzebowanie na prąd ma miejsce w nocy czy też w dzień, gdyż przedsiębiorca płaci stałą cenę za energię. Na taryfę C11 warto zatem zdecydować się w przypadku firm korzystających z prądu o zmiennych godzinach, bez możliwości przeniesienia części czynności na godziny pozaszczytowe. Z kolei taryfy C12a i C12b są taryfami dwustrefowymi, które dzielą dobę na dwie strefy. W godzinach szczytowych obowiązuje wyższa stawka za kilowatogodzinę, a w godzinach poza szczytem prąd jest tańszy. Na taryfę C12a warto zdecydować się, jeśli znacząca część dobowego zapotrzebowania na energię elektryczną ma miejsce w godzinach popołudniowych i późnowieczornych. Z taryfy tej najczęściej korzystają tradycyjne sklepy handlu detalicznego.

Jakie jeszcze opcje są do dyspozycji przedsiębiorców?

W przypadku małych i średnich firma zasilanych z sieci o mocy umownej powyżej 40 kW, do dyspozycji są taryfy C22a i C22b. Pierwsza jest taryfą jednostrefową ze stałą stawką za kilowatogodzinę. Z kolei taryfy C22 są dwustrefowe, a więc cena za prąd uzależniona jest od strefy. Taryfa C22a dzieli dobę na strefę szczytową i poza szczytową, a taryfa C22b na strefę dzienną i nocną. Jest jeszcze taryfa C23, która jest taryfą trójstrefową. Wyróżnia się w jej przypadku strefę szczytu przedpołudniowego, szczytu popołudniowego i pozostałych godzin.