Energia elektryczna w Polsce

Czołowym surowcem w produkcji energii elektrycznej w Polsce jest węgiel, następnie biomasa i gaz. Niestety, nadal odnawialne źródła energii są tylko niewielkim odsetkiem w tej dziedzinie. Mimo to, efektywność energetyczna jest na coraz lepszym poziomie.

Malejące znaczenie węgla

Polski prąd jest głównie produkowany z węgla. Jego ogólny udział stanowił niewiele ponad dziewięćdziesiąt procent w ostatnich latach. Na szczęście, regulacje prawne i działania Unii Europejskie wywierają presję na ograniczenie jego zużycia na rzecz odnawialnych źródeł energii. Nie jest to jednak jedyny powód, dla jakiego szukamy innych źródeł energii. Wiąże się to z faktem, że wydobycie węgla jest mało opłacalne, a jego zasoby kurczą się w zastraszająco szybkim tempie. Dlatego, aby pozostać niezależnym od innych dostawców energii, Polska musi znaleźć inne surowce energetyczne oraz zainwestować w produkcję prądu z OZE.

Ciągły wzrost na zapotrzebowanie energii

Zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie się zwiększać w każdym sektorze gospodarki. Największy szacuje się w sektorze usług oraz w gospodarstwach domowych. Wiąże się to z poprawą ekonomiczną w Polsce. W domach jednorodzinnych główną przyczyną wzrostu jest lepszy standard życia oraz związane z tym bogatsze wyposażenie mieszkań w sprzęt. Z drugiej strony, takie gospodarstwa coraz częściej inwestują w samodzielną produkcję energii elektrycznej, pozyskiwanej ze słońca-ilość chętnych wzrasta z roku na rok.

Transport w przyszłości

Zwiększenie popytu na energię elektryczną nie może ominąć także transportu. Jej udział w transporcie oszacowano na około dwa procent w ciągu najbliższych lat, co jest jeszcze bardzo niskim wynikiem. Mimo to, przyszłości wzrośnie ilość pojazdów z napędem elektrycznym. Poza tym uwzględniono rozwój szybkiej kolei w Polsce. Nie brano natomiast pod uwagę samochodów elektrycznych jako alternatywy dla tych spalinowych. Jednakże zmiany, które mają nastąpić, są ogromne i także wpłyną na zwiększony popyt na energię elektryczną.