Fotowoltaika jako energia dla domu?

Wraz z postępem rozwiązań technologicznych, do głosu dochodzą coraz to nowsze pomysły na alternatywne źródła pozyskiwania energii elektrycznej. W ostatnich latach szybko rozwija się rynek odnawialnych źródeł energii, a przede wszystkim instalacji korzystających z ogniw fotowoltaicznych, które potrafią zamieniać promienie słoneczne na prąd dla domu.

Opłacalność inwestycji

Dynamiczny wzrost popularności i zainteresowania systemami fotowoltaicznymi zaowocował bardzo dużym obniżeniem kosztów montażu systemu, co znacznie wpłynęło na opłacalność inwestycji i przyspieszyło okres, po którym wydatki się zwracają. Od razu należy dodać, że wydatki związane z instalacją układu fotowoltaicznego są praktycznie jedynymi kosztami, jakie poniesiemy. Energia dla domu generowana bowiem przez ogniwa jest w pełni darmowa. Przekłada się to na uniezależnienie się od zakładu energetycznego. Dodatkowym atutem jest fakt, że można starać się o dotację na montaż systemu fotowoltaicznego.

Wydajność

Wydajność systemu fotowoltaicznego, który produkuje energię dla domu zależy przede wszystkim od stopnia intensywności występowania promieniowania słonecznego oraz ilości dni słonecznych. W związku z tym ważna jest także lokalizacja geograficzna domu, w którym mają być zamontowane ogniwa. Największa ilość rocznego promieniowania słonecznego obserwowana jest w centralnej, wschodniej i północno-wschodniej części Polski. Oznacza to, że w tych regionach ilość wyprodukowanego prądu powinna być najwyższa. Znaczenie ma oczywiście pora roku. Największą wydajność systemu zanotujemy na wiosnę i w lecie, kiedy występuje duża ilość słonecznych dni. Nie znaczy to jednak, że ogniwa nie będą pracowały podczas zachmurzenia. Prąd generowany jest także, kiedy nie występują słoneczne dni, jednak zdecydowanie zaobserwujemy niższe osiągi. W okresie zimowym mogą zdarzyć się dni, kiedy ilość wytworzonej energii może okazać się zbyt niska na zaspokojenie potrzeb gospodarstwa, należy wtedy posiłkować się prądem z elektrowni. Nadwyżki prądu, które wyprodukujemy w okresie słonecznym i sprzedamy do elektrowni, powinny pokryć koszty poniesione z posiłkowaniem się energią konwencjonalną podczas niektórych dni zimowych. Zdaniem specjalistów, żeby w pełni zaspokoić potrzeby energetyczne w gospodarstwie domowym przeciętnej rodziny, należy zastosować instalację o mocy szczytowej do 5 kWp. Żeby móc to osiągnąć, należy dysponować miejscem na panele o powierzchni 34 m2. Nie zawsze jest to możliwe, jednak zadowalającą sprawność fotowoltaiki zanotujemy już przy mocy między 1 a 3 kW, zatem nie musimy dysponować aż tak wielkim systemem.