Kiedy konieczna będzie modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej?

Chociaż zmiana dostawcy prądu jest całkowicie bezpłatna i każdy przedsiębiorca może korzystać z usług dowolnie wybranego przez siebie sprzedawcy energii elektrycznej, to w niektórych przypadkach konieczne będzie poniesienie dodatkowych kosztów związanych z modernizacją układów pomiarowo-rozliczeniowych. Na czym zatem polega zmiana dostawcy prądu i kiedy za dostosowanie liczników trzeba zapłacić z własnej kieszeni?

Jak wygląda w praktyce zmiana dotychczasowego dostawcy prądu?

Na zmianę dostawcy prądu decyduje się coraz więcej przedsiębiorców, dzięki czemu mogą oni zmniejszyć rachunki związane ze zużyciem energii elektrycznej. Jest to całkowicie bezpłatne i zwykle bardzo proste, gdyż większość nowych sprzedawców prądu oferuje możliwość zajęcia się wszelkimi formalnościami w imieniu klienta. Po zawarciu umowy sprzedaży z nowym dostawcą energii, konieczne jest wypowiedzenie umowy sprzedaży ze swoim dotychczasowym dostawcą. Następnym krokiem jest zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Konieczne jest poinformowanie przedsiębiorstwa, z którym zawarło się umowę o przesył energii, o zawarciu nowej umowy sprzedaży energii, co najlepiej jest zrobić pisemnie. Potem następuje dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych, a na koniec odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym dostawcą prądu.

Kiedy konieczna będzie modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej?

Właściciele małych firm, którzy decydują się na zmianę swojego dotychczasowego dostawcy prądu, nie muszą przejmować się kosztami związanymi z modernizacją układów pomiarowych. Koszty związane z wymianą takiego układu ponosi dystrybutor prądu. Dotyczy to wszystkich odbiorców podłączonych do sieci niskiego napięcia i korzystających z taryfy C, niezależnie od tego czy jest to taryfa jednostrefowa czy też dwustrefowa. Niemałe wydatki będą musiały jednak ponieść duże firmy, gdyż ich właściciele będą musieli z własnej kieszeni zapłacić za instalację, dostosowanie i wymianę liczników pomiarowych. Niestety dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do wymagań TPA wiąże się kosztami liczonymi w tysiącach złotych. W niektórych przypadkach wydatki z tym związane sięgają do setek tysięcy złotych, co z pewnością odczuje firmowy budżet.