Na jakich zasadach należy przeprowadzić audyt energetyczny ?

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o Efektywności Energetycznej, każdy obiekt należący do tzw. sektora publicznego oraz przedsiębiorstwa (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców), zobligowany jest żeby przeprowadzić audyt energetyczny. Wynika to z unijnego nakazu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, co wiąże się także z potrzebą zredukowania zużycia energii elektrycznej. Na jakich zasadach przeprowadza się audyt i czym on jest?

audyt energetycznyCzym jest audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej to raport i jednocześnie analiza, która wykazuje stan zużycia energii oraz jakość urządzeń i instalacji zasilanych energią elektryczną. To także zestawienie danych dotyczących osiągniętego poziomu oszczędności prądu oraz wizja nowych wdrożeń lub modernizacji, które mają zapewnić kolejne zniżki. Każdy bowiem obiekt z sektora publicznego musi wykazać rokrocznie oszczędność energii finalnej na poziomie 1,5%.

Na jakich zasadach należy przeprowadzić audyt energetyczny?

Przeprowadzić audyt energetyczny zobowiązany jest każdy właściciel przedsiębiorstwa (oprócz małych firm) oraz obiektu z sektora publicznego. Audyt przeprowadzany jest co cztery lata. Może zostać wykonany jedynie przez podmiot posiadający do tego stosowne uprawnienia, który w dodatku nie jest związany zawodowo z przedsiębiorstwem lub obiektem, który ma zostać skontrolowany. Powinien zawierać analizę sytuacji sprzed wprowadzenia wdrożeń lub modernizacji oraz obraz korzyści, jakie one poczyniły. Obowiązkowo w raporcie muszą znaleźć się także nowe wizje czynienia kolejnych etapów oszczędności energii. Audyt przeprowadzany jest na podstawie bieżących danych, które podlegają mierzalnością i identyfikacji. Jego podstawą są rzetelne obliczenia dotyczące zużycia energii. Obliczenia czynione są na podstawie danych dotyczących budynku, instalacji oraz sieci transportu. Raport należy złożyć prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, który następnie udostępnia wyniki audytu należnemu ministrowi. Niewykonanie raportu lub nie zgłoszenie wyników w URE skutkuje karami pieniężnymi.