Odczytywanie licznika prądu – kiedy należy dokonać go samodzielnie?

Samodzielne odczytywanie licznika energii elektrycznej konieczne jest w sytuacji, gdy rozliczenia z dostawcą dokonywane są w sposób rzeczywisty, a miernik, którym się dysponuje, nie pozwala na pobranie odczytu zdalnie. Drugim przypadkiem, w którym konieczne jest samodzielne dokonanie odczytu może być podejrzenie awarii licznika, w konsekwencji której wyświetla on błędne dane.

Jak odczytać licznik prądu?

Odczytywanie licznika prądu - kiedy należy dokonać go samodzielnieStan licznika należy zawsze podawać w pełnych kilowatogodzinach, bez liczby po przecinku. W przypadku licznika indukcyjnego trzeba natomiast pominąć ewentualne zera, które mogą znajdować się z przodu. Licznik elektroniczny lub inteligentny licznik zazwyczaj na obudowie zawiera dokładne informacje przydatne przy jego odczytywaniu. Sposób odczytania licznika będzie też przebiegał inaczej w zależności od tego, czy korzysta się z taryfy jedno- czy dwustrefowej. Przy stałej stawce całodobowej wystarczy podać całkowite zużycie energii, natomiast w przypadku taryfy zmiennej konieczne będzie podanie stanu licznika dla obu stref.

Informacje w lewym górnym rogu

Oprócz oznaczenia zużycia energii w lewym górnym rogu licznika pojawiają się także specjalne oznaczenia, które mają informować o tym, jakie zużycie energii jest akurat wyświetlane. W przypadku „E”, „1.8.0” lub „1.5.8.0” będzie to całkowite zużycie energii. „EA”, „1.8.1” albo „1.5.8.1” to z kolei oznaczenie dla zużycia energii w strefie dziennej, podczas gdy o zużyciu w strefie nocnej czy w weekendy będą informować takie symbole jak „EB”, „1.8.2” lub „1.5.8.2”.

Śledzenie zużycia energii

Śledzenie zużycia energii w poszczególnych okresach rozliczeniowych pozwala na skuteczną kontrolę zużywanego prądu. Aby móc określić, jaka ilość energii została spożytkowana w danym okresie, wystarczy odczytać ilość zużytych kWh widniejących na mierniku licznika, a następnie odjąć od tej wartości ilość kWh z poprzedniego okresu, która widnieje na ostatniej fakturze za energię elektryczną.

Szczegółowe informacje i porady znajdziesz w tym miejscu: https://www.innogy.pl/pl/dla-domu/obsluga-i-pomoc/licznik-bez-tajemnic.