Problemy ze zmianą dostawcy prądu

Kolektory słoneczne to coraz częstszy widok na dachach polskich domów. Nie bez przyczyny energię elektryczną pochodzącą z paneli fotowoltaicznych nazywa się „zieloną energią”. Do jej produkcji bowiem wykorzystywana jest energia słoneczna – darmowa, ogólnodostępna i nie emitująca zanieczyszczeń. Co zrobić w przypadku nadwyżki lub niedostatku prądu? Jak zmienić dostawcę prądu? Zapraszamy do lektury artykułu odpowiadającego na te i inne pytania.

Net-metering

Produkcja energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych uzależniona jest od panujących aktualnie warunków pogodowych oraz pory dnia. Z tego powodu zachodzi konieczność podłączenia gospodarstwa domowego do tradycyjnej sieci energetycznej, która przyjmie nadwyżkę prądu oraz dostarczy energię w sytuacji jej zbyt niskiej produkcji przez panele. Każde gospodarstwo domowe obsługiwane jest przez „sprzedawcę zobowiązanego”, który magazynuje niezużytą przez nas energię i oddaje ją w sytuacji zapotrzebowania. Sprzedawca dostarcza również energię swojej produkcji, gdy zużycie prądu w domu będzie większe niż jego produkcja z paneli fotowoltaicznych. To bilansowanie nazywamy net-meteringiem.

Problemy ze zmianą dostawcy prądu

Czy możliwa jest zmiana dostawcy prądu, który został nam przypisany? Na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne każdy odbiorca końcowy ma prawo do zmiany dostawcy prądu. Dyrektywy, zaimplementowane w ostatnich latach, miały dodatkowo usprawnić funkcjonowanie polityki energetycznej w naszym kraju. Jednak stopień skomplikowania zestawienia tych dwóch dyrektyw uniemożliwił polskiemu ustawodawcy przygotowanie prawa, które nie będzie ze sobą kolidowało. W związku z tym prosument, który decyduje się na zmianę dostawcy prądu musi liczyć się z wieloma problemami. Konsument korzystający z net-meteringu, czyli sprzedający nadwyżki prądu i kupujący energię od dostawcy, gdy zapotrzebowanie jest wyższe niż jego produkcja może mieć problem ze zmianą dostawcy energii ze względu na niejednoznaczne prawo.