Czy dofinansowania do fotowoltaiki dotyczą też przedsiębiorców?

Niejeden przedsiębiorca jest zainteresowany wprowadzeniem w swojej formie rozwiązania, jakim jest elektrownia słoneczna, czyli inaczej instalacja fotowoltaiczna. Chęć ta wynika z powszechnie panujących trendów ekologicznych, ale także z potrzeby obniżenia kosztów energii. Jest to jednak dość spory wydatek i wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy może liczyć na dofinansowanie takiej inwestycji.

Programy dla przedsiębiorców – zupełnie inne niż dofinansowania dla osób prywatnych
Na wstępie warto zaznaczyć, że żaden przedsiębiorca nie może liczyć na dofinansowanie firmowej instalacji fotowoltaicznej https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-slonecznej/2020/fotowoltaika-dla-firm-czy-warto-zainwestowac ze środków przeznaczonych na dofinansowania instalacji w domach prywatnych.

Jednak nie przekreśla to szansy na otrzymanie pomocy finansowej w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo chce zbudować własną elektrownię słoneczną. Wystarczy sprawdzić, jakie rozwiązania oferowane są dla firm i przedsiębiorców.

Fotowoltaika dla firm — dofinansowanie

Najpopularniejszym programem pozwalającym uzyskać dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej jest program Energia Plus prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pozwala on otrzymać finansowanie wsparcie nawet do 85% kosztów w przypadku pożyczki oraz do 50% kosztów w przypadku dotacji. Inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu przedsiębiorstw, które mają wysoki wskaźnik energochłonności.

One mogą ubiegać się o wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa programu, czyli “Zmniejszenie emisyjności gospodarki” pozwala na otrzymanie dofinansowania na budowę instalacji fotowoltaicznej, której moc będzie przekraczać 2MWe.

O dofinansowanie można starać się także lokalnie. Informację o takim wsparciu można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wystarczy dobrze przyjrzeć się programom, które mają na celu ochronę powietrza oraz wdrażanie rozwiązań polegających na odnawialnych źródłach energii. Oprócz dofinansowań można skorzystać także z bezpłatnej pomocy doradców energetycznych.